Espines pendents...

Montserrat-Frares
Agulla dels Caporals
>Via Xurrimondongui

Montserrat-Frares
Miranda de l'Alba
>Via del Falcó

Montserrat-Frares
Miranda del Pas del Princep
>Primavera Marciana

Montserrat-St.Jeroni
Paret Oest de Sant Jeroni
El Vianant